Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

O Wydziale

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego powstał w 1990 roku. Jego początki sięgają utworzonego w 1972 r. Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, z którego w 1990 r. wyłonił się Instytut Stosowanych Nauk Społecznych. Oba Instytuty weszły razem w skład powołanego wtedy do życia Wydziału.

WSNSiR jest jednostką interdyscyplinarną, która skupia przedstawicieli różnych dyscyplin z obszaru nauk społecznych: socjologów, prawników, pedagogów, psychologów, antropologów społecznych i kulturowych , kulturoznawców i in. Kadra naukowo-dydaktyczna Wydziału to ekspertki i  eksperci w zakresie takich obszarów jak polityka społeczna, socjologia prawa, socjologia obyczaju, organizacje pozarządowe i społeczeństwo obywatelskie, kapitał społeczny, profilaktyka społeczna i resocjalizacja, praca socjalna i środowiskowa, problematyka uzależnień, mediacje i negocjacje, animacja kultury, psychologia polityki, kryminologia, penitencjarystyka i penologia, socjologia wiedzy, socjologia miasta, socjologia płci, socjologia rodziny, socjologia queer, studia nad niepełnosprawnością, studia nad migracjami i inne. Oferujemy studentom nowoczesne programy studiów w obszarze nauk społecznych, nakierowane na powiązanie wiedzy teoretycznej i wyników badań empirycznych z ich zastosowaniami praktycznymi, m.in. w różnorodnych politykach publicznych w kraju i za granicą (UE, ONZ i inne organizacje międzynarodowe)

Aktualnie oferujemy studia na czterech kierunkach:

Unikatowe w Polsce kierunki studiów prowadzone są na studiach I stopnia (licencjackich) i II stopnia (magisterskich), zarówno w trybie stacjonarnym (dziennym) jak i niestacjonarnym (zaocznym).