16 kwietnia na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się inauguracja drugiej edycji Programu dla młodych badaczek i dydaktyczek. Weźmie w  nim udział dwadzieścia uczestniczek reprezentujących różne jednostki organizacyjne uczelni.

Program dla młodych badaczek i dydaktyczek powstał, by przeciwdziałać zjawisku utraty zaangażowania kobiet w toku rozwoju kariery naukowej, a także propagować na UW ideę konieczności wspierania rozwoju młodych talentów w obszarze nauki. Program został uwzględniony w Planie Równości Płci dla UW, a także w Planie Działania będącego częścią Strategii HR dla Naukowców w UW na lata 2022–2027.

16 kwietnia odbyła się inauguracja drugiej edycji programu. Wzięli w niej udział m.in. prof. Zygmunt Lalak, prorektor UW ds. badań, prof. Ewa Bulska, dyrektor Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, przewodnicząca Rady Programowej wspierającej merytorycznie realizację programu, oraz uczestniczki programu.

– Jesteśmy gotowi do podjęcia wszelkich działań, które mogą przyczynić się do poprawy sytuacji młodych badaczek i badaczy, podjęcia wysiłku administracyjnego oraz finansowego, który pozwoli stworzyć system wsparcia młodych ambitnych, utalentowanych osób. Chcemy pomóc Państwu efektywnie radzić sobie ze stawianymi przed Państwem zadaniami – powiedział prof. Zygmunt Lalak.

Druga edycja programu potrwa do grudnia 2025 roku. Uczestniczki zostaną objęte opieką mentorek i mentorów. Wezmą też udział w indywidualnym doradztwie dotyczącym rozwoju kariery naukowej, specjalnie dla nich przygotowanych szkoleniach oraz coachingu.

Program jest realizowany ze środków Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (Działanie IV.5.2. „Program dla młodych badaczek i dydaktyczek”).